услуги

складиране

Складиране на стоки в охраняема база.

Възможност за складиране на нестандартни единици и насипни товари.

Квалифициран и етичен персонал.

Техническа и пожарна обезопасеност.

Сигнална инсталация, СОТ, видеокамери за наблюдение и запис.