услуги

митническо представителство

Ако извършвате превоз на стоки от/до страни извън ЕС и нямате опит с оформянето на митнически документи и формалности, можем да ви съдействаме и улесним в максимална степен.