услуги

карго застраховки

Стандартната и задължителна при международните автомобилни презови засстраховка не винаги покрива пълната стойност на превозваната стока.

Отговорността на транспортните фирми е лимитирана, съгласно международната конвенция за превоз на товари (CMR), като този лимит е отразен от застрахователите в клаузите на предлаганите от тях застраховки „Отговорност на превозвача“.

Ето защо, при превоз на по-скъпи стоки, чието транспортиране не е покрито напълно като риск от задължителната застраховка, ние препоръчваме на клиентите си да сключат – в тяхна полза, допълнителна карго застраховка за товара.

Тъй като сигурността и просперитета на нашите клиенти са и наша грижа, ние оказваме цялостно съдействие в процеса – от предварително калкулиране на разхода и консултиране, до сключване на самата застраховка.