услуги

автомобилен транспорт

Аавтомобилните превози, основна част от нашата фирмена дейност, са услуга, в която не допускаме ни най-малък компромис по отноешение на качеството.

За целта:

  • Поддържаме наличен автомобилен парк от водещи производители на камиони и ремаркета, като Скания, Волво, МАН, Шмиц, Кроне, Талсон и др.
  • Влекачите и камионите ни са снабдени с модерни GPS-устройства, позволяващи да бъдат локализирани и проследявани в реално време, 24-часа в денонощие.
  • Всички транспортни средства са редовно сервизирани и обслужвани – съобразно техническите предписания и норми на производителите, и установените добри практики в бранша. Разполагаме със собствен сервиз, в който работят високо-квалифицирани, опитни и умели специалисти.
  • Шофьорите във фирмата притежават дългогодишен стаж, отлични познания и квалификация – което прави нас и клиентите ни спокойни, и сигурни относно изпълнението на поетите ангажиметни
  • Освен добри шофьори и механици, ние разполагаме и с отличен екип от специалисти в офиса – готов във всеки момент да предостави информация за вашите пратки и товари.