товари

превоз на мебели

Интерфрейт разполага с изключително богат опит и познания в сферата на мебелната логистика и транспорт.

Наши дългогодишни клиенти са някои от най-големите производители и търговци на мебели в България, Румъния и Европа.