товари

превоз на дрехи

Предлагаме превоз на дрехи в автомобили тип ‚дрехарки‘, оборудвани със щендери