товари

извънгабаритни товари

Предлагаме превоз на товари, надвишаващи допустимите дължина, ширина, височина и/или тегло.

Осигуряване на всички небходими документи, заплащане на административни такси, конвои и др.

Консултиране при укрепване на извънгабаритните товари и правилното им натоварване в превозното средство.