товари

високо-обемни товари

Разполагаме с автомобили с по-голяма височина и по-голям обем на товарните помещения спрямо стандартните.

Високобемните ни камиони са два типа – мегатрейлъри и хенгери, като и двата са подходящи за превоз на високо-обемни товари или на стоки, изискващи по-голяма височина в товарното помещение.