автопарк

техническа поддръжка

Разполагаме със собствен сервиз, в който работят изключително опитни и квалифицирани специалисти.

Наличието му ни позволява да извършваме ескпедитивно периодичната техническа поддръжка и обслужване на автомобилите, както и да проверяваме изправността на техниката си преди започването на всеки нов курс.

Автомобилите ни потеглят от гаража само след като са преминал техническа инспекция и пътният лист на шофьора е подписан от главният механик!